SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Solar Decathlon China 2018
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
Nuevo gobierno del PSOE, a las renovables

+ encuestas
Centro de Compras
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público para la instalación de planta solar fotovoltaica sobre cubierta municipal en Barcelona.

11-2-10
Juan Alcolado
904 Lectores
Acceso Restringido
Con cargo al Fondo de una sbvención del Fondo de Empleo y Sostenibilidad Local del 2010, un ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para instalación y suministro de planta solar fotovoltaica.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

XXXXXXXX
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 28 de gener de 2010, va acordar:
Primer. - Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra substitució de la coberta i instal ·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d'esports, d'acord amb el plec de condicions annex.
Segon. - Exposar el plec de condicions al públic (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, tauler d'anuncis i perfil del contractant) durant un termini de 20 dies durant els quals es podran presentar al·legacions, Si no se'n presenta cap quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. En cas que es presentin al·legacions al plec o al projecte, quedarà en suspens el procés de contractació.
Tercer. - Publicar el concurs públic en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, tauler d'anuncis i perfil del contractant per un període de 26 dies naturals durant els quals es podran presentar proposicions. al·legacions, Si no se'n presenta cap quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. En cas que es presentin al·legacions quedarà en suspens el procés de contractació.
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de XXXXXXXX.
b) Dependència cia que tramita l'expedient: secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: És objecte del contracte l'obra consistent en la substitució de la coberta i instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d'esports municipal, subvencionada pel Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.
El Codi CPV que correspon és el 45.21 i el 45.31.
b) Termini: 9 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de la licitació Import anual: 293.145,40 EUR (sense IVA).
5. Garanties
La quantia de la garantia definitiva serà l'equivalent al 5% del pressupost total del contracte, entenent per tal el que correspongui a l'adjudicació, iva exclòs.
L'import de la garantia provisional serà de 10.201 EUR.
6. Obtenció de la documentació i informació
Ajuntament de  XXXXXXXX.
C/ Pau Casals nº 1.
08692  XXXXXXXX.
Tel: 93  XXXXXXXX.
Fax: 93  XXXXXXXX.
Preferentment a la pàgina web: http://www. XXXXXXXX.cat
I perfil del contractant.
7. Requisits específics del contractista
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
b) Documentació a presentar: la que detalla la clàusula 1.8) del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació el que s'indica al punt 6 d'aquest anunci.
9. Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc l'endemà del dia en que finalitzi el termini de presentació de proposicions.
Si aquest és festiu, l'acte es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
XXXXXXXX, 3 de febrer de 2010.
L'Alcalde,  XXXXXXXX.

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 350 2-Saclima solar fotovoltaica 100 3-Lidersolar 50 4-Zytech solar (fabricante placas solares) 45 5-Censolar 43 6-Rios renovables 33 7-Krannich solar 31 8-Ecogal energia 27 9-Sol i vent 21 10-Inove ecoenergia, s.l. 20
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Ago 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com