Revosolar Solar Shop

Autoconsumo2 h.
0,0954 €/kWh -4,06%

Grid+
0,1866 $ 1,57%

Solaria
16,71 $ -1,71%

Litio
80,01 $ 0,01%

Concurso Público de concesión decubierta para instalación fotovoltaica para venta a red en Barcelona.

14-3-11
Juan Alcolado
896 Lectores
Acceso restringido
Concesión de las cubiertas de la piscina para destinarlo a la construcción y explotación de plantas de producción energética fotovoltaica.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L''ÚS PRIVATIU DE LES COBERTES DE LA PISCINA I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPALS PER DESTINAR-LES A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE PRODUCCIÓ D''ENERGIA ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA

Òrgan de contractació: Ajuntament de XXXXXXXX
Codi d''expedient: AST/120/2011
Tipus d''expedient:Ordinari
Tipus de contracte: Administratiu especial
Procediment de licitació: Obert

Descripció de la prestació: ObertAtorgament de la concessió administrativa de l''ús privatiu de dues porcions del domini públic municipal, situades a la coberta exterior de la piscina municipal i a la cobert exterior del pavelló poliesportiu municipal, per destinar-les a la construcció i explotació de dues instal·lacions de captadors solars per a la producció d''energia elèctrica fotovoltaica. La durada de la concessió administrativa s''estableix per un període màxim de 25 anys. Es podrà atorgar una sola pròrroga per a un màxim de 5 anys addicionals. La contraprestació per la cessió d''ús consistirà en un cànon anual equivalent a un percentatge sobre els ingressos bruts derivats de la producció d''energia elèctrica de la instal·lació solar fotovoltaica.

Termini de presentació d''ofertes: 13/04/11 14:00 h

Fecha límite: 14/04/2011 Importe Base: No figura.

SL RANK

1-Ingeniería térmica kaltemp 18 2-Geoplat 17 3-Gas natural servicios sdg, s.a. 12 4-Dismad energía 12 5-Aguidrovert solar sl - energia termica, fv y biomasa 12 6-Energy panel 11 7-Iberdrola ingeniería y construcción s.a.u 11 8-Investment 11 9-Energy solutions colombia s.a.s 9 10-Anwo 6

Mercado eléctrico

0.1271990791 €/KWh
25/07/2021   02:24 h.

Mercado Fotovoltaico

Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares

Entrar

Tienda de renovables

Software libre