Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Concurso Público de concesión decubierta para instalación fotovoltaica para venta a red en Barcelona.

14-3-11. Juan Alcolado
lunes, 14 marzo 2011. Juan Alcolado
Acceso restringido
Concesión de las cubiertas de la piscina para destinarlo a la construcción y explotación de plantas de producción energética fotovoltaica.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L''ÚS PRIVATIU DE LES COBERTES DE LA PISCINA I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPALS PER DESTINAR-LES A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE PRODUCCIÓ D''ENERGIA ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA

Òrgan de contractació: Ajuntament de XXXXXXXX
Codi d''expedient: AST/120/2011
Tipus d''expedient:Ordinari
Tipus de contracte: Administratiu especial
Procediment de licitació: Obert

Descripció de la prestació: ObertAtorgament de la concessió administrativa de l''ús privatiu de dues porcions del domini públic municipal, situades a la coberta exterior de la piscina municipal i a la cobert exterior del pavelló poliesportiu municipal, per destinar-les a la construcció i explotació de dues instal·lacions de captadors solars per a la producció d''energia elèctrica fotovoltaica. La durada de la concessió administrativa s''estableix per un període màxim de 25 anys. Es podrà atorgar una sola pròrroga per a un màxim de 5 anys addicionals. La contraprestació per la cessió d''ús consistirà en un cànon anual equivalent a un percentatge sobre els ingressos bruts derivats de la producció d''energia elèctrica de la instal·lació solar fotovoltaica.

Termini de presentació d''ofertes: 13/04/11 14:00 h

Fecha límite: 14/04/2011 Importe Base: No figura.
Camino del sol 2022

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.382   €/KWh

05/07/2022   21:34 h.