Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Anunci de 16 de juny de 2009, sobre l’aprovació de les bases específiques per a la substitució dels sistemes de subministre d´´aigua de boca per aforament i per a la implementació d´´instal·lacions d´´energia solar tèrmica.

16-6-09. BOPT 30 Junio de 2009
martes, 16 junio 2009. BOPT 30 Junio de 2009
Acceso Restringido
Ayudas y Subvenciones

La Junta de Govern, fent ús de les competències delegades per acord del Consell Plenari de data 16 de juny de 2007, i de conformitat amb l''establert a les bases específiques per a la substitució dels sistemes de subministre d''aigua de boca per aforament i per a la implementació d''instal•lacions d''energia solar tèrmica col•lectiva per a les edificacions situades en l''àmbit de la Part Alta de Tarragona, dictà la següent resolució:
«PRIMER.- Autoritzar la despesa de 288.000 euros corresponent a les subvencions a atorgar d''acord amb el previst al desenvolupament del Pla integral de la Part Alta de Tarragona, per a l''exercici 2009.
SEGON.- Aprovar l''obertura de la convocatòria per a la presentació de sol•licituds de les subvencions, a partir del primer dia hàbil següent a l''entrada en vigor de les bases aprovades mitjançant aquesta resolució, d''acord amb el següent:
 

Tu valoración:

Total Votos: 0
0 Participantes
Publicidad Renovables

De interés

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

Se incentivarán proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible.

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

Subvenciones al autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos con fuentes de energía renovable en Cantabria

Se promoverán e incentivarán inversiones que alcanzarán como objetivo instalar en Cantabria al menos 9,6 MW de potencia nueva de generación renovable en autoconsumo y la instalación de al menos 3,2 MWh de nueva capacidad de almacenamiento.

Subvenciones al autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos con fuentes de energía renovable en Cantabria

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.240   €/KWh

03/12/2022   17:36 h.