Solicitar presupuesto Autoconsumo
Promein Abogados

Concurso público para el servicio de mantenimiento y limpieza de instalaciones de energía solar térmica en Barcelona.

2-6-20. Redacción
martes, 2 junio 2020.
Redacción
Concurso público para el servicio de mantenimiento y limpieza de instalaciones de energía solar térmica en Barcelona.
Mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones de Tratamiento y Selección de Residuos, S.A. (TERSA).

TERSA gestiona actualment dos IEST ubicades en el municipi de Barcelona amb les següents característiques:

 • 1ST. Poliesportiu VALLDAURA.
 • 2ST. CEM Can Ricart.

Les actuacions mínimes a realitzar per l’empresa mantenidora i les quals seran objecte de valoració són les referenciades en l’informe de manteniment preventiu facilitat per TERSA.

En cadascuna de les visites a les IEST es realitzarà un Informe de Manteniment Preventiu-MP (amb còpia per al Departament d’Instal·lacions Fotovoltaiques en format electrònic), en el que quedi reflectit l’estat de les instal·lacions, els treballs realitzats, els treballs addicionals al Programa de Manteniment Preventiu (incidències resoltes durant la intervenció de manteniment preventiu) i les possibles anomalies detectades i feines pendents que, en aquest cas, generarien una Notificació d’Avaria-NA.

Les operacions de Neteja-N es realitzaran per tal de deixar la instal·lació en perfectes condicions i coincidiran amb el dia programat per les visites de Manteniment Preventiu de les IESFV. Aquestes hauran de realitzar-se abans de les operacions relatives al Manteniment Preventiu.

La Neteja dels captadors solars es realitzarà emprant aigua i un detergent no abrasiu, antiestàtic i ecològic, deixant el mòdul eixut retirant l’aigua mitjançant raqueta de goma o qualsevol altra mitjà que minimitzi el consum d’aigua. El present manteniment inclou la visita programada a les IESFV del personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l’empresa oferent. El nombre de visites a realitzar és:

Llistat principal materials IEST IEST 1St.Poliesportiu Valldaura.

 • Garrafa 20 litros anticongelante mezcla 40% TYFOCOR LS/WTV20.
 • Bomba WILO modelo Yonos Pico 25/1-8 rotor húmedo Ánodos de magnesio 400 mm .
 • Vaso de expansión 50 litros marca WAFT modelo Solar tarado a 1,5 bar .
 • Captadores solares marca THERMOMAX modelo DF100-20 .
 • Válvula de seguridad 3 bar 1/2".
 • Purgador automatico Solar 3/8.
 • Regulador caudal grupo hidráulico DN15.
 • Grupo de bombeo (bomba, desaireador, punto llenado, caudalímetro 7-30 l/min, valv seguridad, manómetro, 2 termómetros, coonexión vaso expansión) .
 • Aerotermo marca GREENHEISS modelo XT HA 320 .
 • Aislamiento tubular de caucho marca RUBAFLEX solar HT 30 mm .
 • Aislamiento tubular de caucho marca RUBAFLEX solar HT 25 mm IEST 2ST.CEM.

Can Ricart

 • Ánodo electrónico marca CORREX modelo DP/AE-4 .
 • Válvula de retención marca TULLER 3" (DN90) Kit Viessmann conectores para modelo captador Viessmann Vitosol 100 typ 2.5 .
 • Garrafa 25 litros anticongelante mezcla 50% FRIGOSOL.
 • Regulador caudal baterías 2-16 l/min.
 • Purgador automatico Solar 3/8.
 • Llaves de corte 2" circuito secundario.
 • Entronque M-H de latón soldar Ø54 mm - 2".
 • Rácor PPR 2"H-63 Codo PPR 90°-63.
 • Captador solar VIESMANN model VITOSOL 100 type 2,5w.
 • Vaso de expansión 200 litros marca WAFT modelo Solar tarado a 1,8 bar

Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Tractament i Selecció de Residus, S.A..

b) Domicili: Avinguda Eduard Maristany, 44

c) Localitat i codi postal: Sant Adrià de Besòs CP: 08930.

d) Codi NUTS: ES511

e) Telèfon: 934627870.

f) Adreça electrònica: contractacio@tersa.cat

Fecha límite: 16/06/2020
Importe Base: 12.000 EUR

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.0323   €/MWh

27/05/2024