Solicitar presupuesto Autoconsumo
Solicitar presupuesto Autoconsumo

Edicte de 15 de juny de 2009, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre l’aprovació de les bases particulars que regulen l´´atorgament de subvencions per instal·lacions de fonts alternatives d´´aigua i/o energia, any 2009.

15-6-09. BOPB 17 de Julio de 2009.
lunes, 15 junio 2009. BOPB 17 de Julio de 2009.
Acceso Restringido
Ayudas y Subvenciones.

L''objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que atorgui l''Ajuntament de Cornellà per instal·lacions de producció d''energies netes i renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, petita hidràulica, biomassa, biocombustible, etc) i instal·lacions de reaprofitament d''aigües grises i pluvials que s''executin en edificis situats en el terme municipal de Cornellà de Llobregat i que es portin a terme durant l''any 2009 i que no siguin d''aplicació obligada per Ordenança Reguladora de la Incorporació de Sistemes de Captació d''Energia Solar en els Edificis del Terme Municipal de Cornellà de Llobregat o el Codi Tècnic de la Edificació.
El pressupost màxim ascendeix a 32.720 EUR. Els costos aniran a càrrec de la partida del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat: 0991 444A2 4890079 "Foment energies alternatives".

Tu valoración:

Total Votos: 0
0 Participantes
Publicidad Renovables

De interés

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

Se incentivarán proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible.

Segunda Convocatoria de ayudas del Programa MOVES Proyectos Singulares II

Subvenciones al autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos con fuentes de energía renovable en Cantabria

Se promoverán e incentivarán inversiones que alcanzarán como objetivo instalar en Cantabria al menos 9,6 MW de potencia nueva de generación renovable en autoconsumo y la instalación de al menos 3,2 MWh de nueva capacidad de almacenamiento.

Subvenciones al autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos con fuentes de energía renovable en Cantabria

SL RANK

MERCADO ELÉCTRICO

0.358   €/KWh

05/12/2022   15:30 h.