SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
El cambio de hora debería ...

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €

Licitación de redacción de proyecto de energía solar en Cataluña.

29-9-09
Juan Alcolado
776 Lectores
Acceso restringido
El Ayuntamiento de la Pobla de Segur (Cataluña) ha publicado licitación de redacción de un proyecto bàsico y ejecución, el estudio de seguridad y salud, el proyecto de licencia ambiental, el programa de control de cualidad, el proyecto de energia solar.

Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Segur, sobre licitación de un contrato de servicios.
Entitat adjudicadora: Ajuntament de la Pobla de Segur
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Tècnics/Secretaria
Número: Exp. 175/2009
Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Redacció d’un projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, el projecte de llicència ambiental, el programa de control de qualitat, el projecte d’energia solar, l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic per a la construcció del CENTRE D’INTERPRETACIÓ “ELS PIRINEUS EN GUERRA”
(Centre de la memòria de la guerra civil espanyola als Pirineus).
Divisió per lots i número: Sense lots
Lloc: C/ D’Oran, 20, de la Pobla de Segur
Termini d’execució: 150 dies naturals
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Diversos criteris
Pressupost base de la licitació:
Import base del contracte: 103.567,06 €
Import de l’IVA al 16%: 16.570,73 €
Import total: 120.137,79 €
Garanties: La garantia provisional a constituir serà del 3% del pressupost base del contracte, és a dir, de 3.107,01 €.

La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Oficina dels Serveis Tècnics Municipals
Domicili: Av. Verdaguer, 35, P1
Localitat i CP: La Pobla de Segur, 25500
Telèfon: 973680038
Fax: 973681107
Perfil del contractant: http://www.pobladesegur.cat/ca/eContrac/
Requisits específics del contractista: Els previstos a la clàusula 13 i concordants del Plec de clàusules administratives particulars
Presentació d’ofertes:
Data límit de presentació: QUINZE dies naturals posteriors al de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o el BOP de Lleida. Data que es concretarà en l’anunci que es farà al perfil de contractant ubicat a http://www.pobladesegur.cat/ca/eContrac/
Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament, Av. Verdaguer, 35, PB -25500 LA POBLA DE SEGUR.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos
Admissió de variants: Les assenyalades en el plec de clàusules administratives particulars.
Obertura de les ofertes: L’acte d’obertura de les proposicions serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a les 12:00 hores del dia en que faci sis, en dies hàbils, a comptar de l’endemà del termini final per a presentar les proposicions.
Si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.
Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
La Pobla de Segur, 18 de setembre de 2009
Llu ís Beller a i Juanm art í
Alcalde
PG-251212 (09.265.086)

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 98 2-Saclima solar fotovoltaica 65 3-Lidersolar 35 4-Krannich solar 28 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 27 6-Censolar 21 7-Alternativas inteligentes, s.a. 18 8-Solar workcat ese 17 9-Galivoltaica s.l. 16 10-Rios renovables 14
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com