SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Licitación de redacción de proyecto de energía solar en Cataluña.

29-9-09
Juan Alcolado
786 Lectores
Acceso restringido
El Ayuntamiento de la Pobla de Segur (Cataluña) ha publicado licitación de redacción de un proyecto bàsico y ejecución, el estudio de seguridad y salud, el proyecto de licencia ambiental, el programa de control de cualidad, el proyecto de energia solar.

Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Segur, sobre licitación de un contrato de servicios.
Entitat adjudicadora: Ajuntament de la Pobla de Segur
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Tècnics/Secretaria
Número: Exp. 175/2009
Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Redacció d’un projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, el projecte de llicència ambiental, el programa de control de qualitat, el projecte d’energia solar, l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic per a la construcció del CENTRE D’INTERPRETACIÓ “ELS PIRINEUS EN GUERRA”
(Centre de la memòria de la guerra civil espanyola als Pirineus).
Divisió per lots i número: Sense lots
Lloc: C/ D’Oran, 20, de la Pobla de Segur
Termini d’execució: 150 dies naturals
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Diversos criteris
Pressupost base de la licitació:
Import base del contracte: 103.567,06 €
Import de l’IVA al 16%: 16.570,73 €
Import total: 120.137,79 €
Garanties: La garantia provisional a constituir serà del 3% del pressupost base del contracte, és a dir, de 3.107,01 €.

La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Oficina dels Serveis Tècnics Municipals
Domicili: Av. Verdaguer, 35, P1
Localitat i CP: La Pobla de Segur, 25500
Telèfon: 973680038
Fax: 973681107
Perfil del contractant: http://www.pobladesegur.cat/ca/eContrac/
Requisits específics del contractista: Els previstos a la clàusula 13 i concordants del Plec de clàusules administratives particulars
Presentació d’ofertes:
Data límit de presentació: QUINZE dies naturals posteriors al de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o el BOP de Lleida. Data que es concretarà en l’anunci que es farà al perfil de contractant ubicat a http://www.pobladesegur.cat/ca/eContrac/
Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament, Av. Verdaguer, 35, PB -25500 LA POBLA DE SEGUR.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos
Admissió de variants: Les assenyalades en el plec de clàusules administratives particulars.
Obertura de les ofertes: L’acte d’obertura de les proposicions serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a les 12:00 hores del dia en que faci sis, en dies hàbils, a comptar de l’endemà del termini final per a presentar les proposicions.
Si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.
Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
La Pobla de Segur, 18 de setembre de 2009
Llu ís Beller a i Juanm art í
Alcalde
PG-251212 (09.265.086)

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 218 2-Saclima solar fotovoltaica 95 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 53 4-Lidersolar 52 5-Krannich solar 42 6-Galivoltaica s.l. 32 7-Promein abogados 28 8-Censolar 26 9-Ecogal energia 23 10-Rios renovables 19
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Dic 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ElecSol
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com