SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Encuestas
¿ Prohibir la circulación de vehículos de tracción fósil en 2050 ?

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para instalación solar fotovoltáica de venta a red en Barcelona.

21-5-10
Juan Alcolado
616 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para instalación solar fotovoltáica de 20 kwn, conectada a la red en la cubierta de un almacén muncipal.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de maig de 2010, va adoptar els següents
Acords:
Primer.- Aprovar l´expedient de contractació, tràmit d´urgència, pel procediment negociat sense publicitat del contracte d´obra Instal·lació solar fotovoltàica de 20 kwn, connectada a la xarxa, en la coberta d´un magatzem municipal a XXXXXXXXX´ i procedir a la seva obertura.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte de referència i el Plec de Clàusules Tècniques de anomenada ´Instal·lació solar fotovoltàica de 20 kwn, connectada a la xarxa, en la coberta d un magatzem municipal a XXXXXXXXX.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1/420/622.01 del pressupost de l´any 2010.
Quart.- Sotmetre el plec de clàusules aprovat inicialment al preceptiu període d´informació pública per un termini de deu dies a comptar des del dia següent al de la publicació del preceptiu anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona/Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/ taulell d´anuncis municipal. Si fos el cas que durant aquest període d´exposició pública dels plec esmentat no es presentessin al·legacions i/o objeccions, s´entendrà definitivament aprovat sense necessitat d´ulterior acord.
Cinquè.- Facultar l Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.
XXXXXXXXX de Tous, 5 de maig de 2010.
L´Alcalde, XXXXXXXXX.

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Mercado eléctrico
SL RANK
1-Instalare montare contract antene parabolice digi tv focus dolce satelit 6 2-Lidersolar 4 3-Promein abogados 4 4-Grupo fotones 3 5-Fotona 3 6-Revosolar solar shop 2 7-Saclima solar fotovoltaica 2 8-Krannich solar 2 9-Rios renovables 2 10-Stc sunbelt spa 2
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Feb 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
ElecSol
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com