SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para instalación solar fotovoltáica de venta a red en Barcelona.

21-5-10
Juan Alcolado
584 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para instalación solar fotovoltáica de 20 kwn, conectada a la red en la cubierta de un almacén muncipal.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de maig de 2010, va adoptar els següents
Acords:
Primer.- Aprovar l´expedient de contractació, tràmit d´urgència, pel procediment negociat sense publicitat del contracte d´obra Instal·lació solar fotovoltàica de 20 kwn, connectada a la xarxa, en la coberta d´un magatzem municipal a XXXXXXXXX´ i procedir a la seva obertura.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte de referència i el Plec de Clàusules Tècniques de anomenada ´Instal·lació solar fotovoltàica de 20 kwn, connectada a la xarxa, en la coberta d un magatzem municipal a XXXXXXXXX.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1/420/622.01 del pressupost de l´any 2010.
Quart.- Sotmetre el plec de clàusules aprovat inicialment al preceptiu període d´informació pública per un termini de deu dies a comptar des del dia següent al de la publicació del preceptiu anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona/Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/ taulell d´anuncis municipal. Si fos el cas que durant aquest període d´exposició pública dels plec esmentat no es presentessin al·legacions i/o objeccions, s´entendrà definitivament aprovat sense necessitat d´ulterior acord.
Cinquè.- Facultar l Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.
XXXXXXXXX de Tous, 5 de maig de 2010.
L´Alcalde, XXXXXXXXX.

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 41 2-Saclima solar fotovoltaica 39 3-Lidersolar 17 4-Zytech solar (fabricante placas solares) 15 5-Solosol energías naturales s.l. 11 6-Galivoltaica s.l. 10 7-Alternativas inteligentes, s.a. 10 8-Empordà energia 10 9-Sitecno, s.a. 10 10-Balkan engineering 9
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com