SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revosolar
Presupuestos
Encuestas
Las Autopistas Eléctricas benefician principalmente :

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para instalación de venta a red en Barcelona.

21-5-10
Juan Alcolado
662 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para obra de construcción de un nuevo parque de huertos solares.

INFORMACIÓN RESERVADA Y EXCLUSIVA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXX.
b) Dependència que tramita l´Expedient: Departament de Contractació.
c) Número d´expedient: 10-005 (Contracte Fons Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local).
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l´objecte: Obres de construcció d´un nou parc d´horts urbans.
b) Divisió per lots i número: XXXXXXX
d) Lloc d´execució: XXXXXXX
e) Termini d´execució (mesos): 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d`adjudicació
a) Tramitació: Obert.
b) Procediment: Urgència.
c) Forma: Oferta econòmica mes avantatjosa.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 698.247,99.-EUR (IVA
inclòs), 601.937,92.-EUR (IVA exclòs) més
96.310,07.-EUR 16% d´IVA.
5. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXX (Departament de Contractació).
b) Domicili: Pça. de XXXXXXX.
c) Localitat i codi postal: XXXXXXX.
d) Telèfon: 93-XXXXXXX
e) Telefax: 93-XXXXXXX
f) Adreça electrònica: www.XXXXXXX.cat
g) Data límit d´obtenció de documents i informació: 13 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d´aquest anunci, de 8’30 hores a 13’00 hores.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació, en el seu cas: (grups, subgrups i categoria):
- Grup A, subgrup 1, categoria c.
- Grup C, subgrup 4, categoria c.
- Grup E, subgrup 7, categoria b.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Als 13 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació d´aquest anunci fins les 13’00 hores.
b) Documentació a presentar: la qual es ressenya al plec de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Departament de Contractació General.
1º Entitat: Ajuntament de XXXXXXX.
2º Domicili: Pça. XXXXXXX.
3º Localitat i codi postal: XXXXXXX
d) Admissió de variants (concurs): No s`admeten variants.
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXX
b) Domicili: Pça. de XXXXXXX
c) Localitat: XXXXXXX
d) Data:
Sobres núm. 1: El dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el termini de presentació de proposicions a l´objecte de procedir a l´obertura dels sobres núm. 1 i qualificar la documentació en ells continguda.
Sobres núm. 2 i 3: Segons s´especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars
9. Altres informacions
Les quals es ressenyen al Plec de Condicions
Particulars.
10. Despeses dels anuncis
A càrrec de l´adjudicatari.
XXXXXXX, 17 de maig de 2010.
L´Alcalde, p.d.f., el Cap del Departament de Contractació General, XXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Juan J. Alcolado

21/2/2019 · Arranca liturgia sobre Movilidad Urbana y Sostenibilidad en Bilbao patrocinada por petrolera de cabecera.

SL RANK
1-Revosolar solar shop 43 2-Saclima solar fotovoltaica 29 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 17 4-Ecogal energia 14 5-Krannich solar 10 6-Solar rocket 9 7-Aquito solar 9 8-Galivoltaica s.l. 8 9-Aquasursolar 8 10-Maygmó energía 7
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior May 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com