SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revosolar
Presupuestos
Encuestas
Las Autopistas Eléctricas benefician principalmente :

+ encuestas
Centro de Compras
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €

Concurso Público de isntalación de venta a red en Lleida.

14-5-10
Juan Alcolado
696 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Lleida ha publicado Concurso Público para instalación fotovoltaica de venta a red en Colegio Público de Lleida.

AJUNTAMENT DE XXXXXXXXXXXXX
ANUNCI 5391
Sobre licitació d’un contracte pel subministrament d’una instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al col·legi públic de les XXXXXXXX
Entitat adjudicadora: Ajuntament de les XXXXXXXX
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’obra: S 4/2010
Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al col·legi públic d’acord amb el projecte redactat per Promociones Solares Sunergy SLU.
Divisió per lots i número: no escau.
Lloc d’execució: coberta edifici annex de serveis al Centre d’Ensenyança Infantil i Primària del CEIP XXXXXXXX
Termini d’execució: 3 mesos
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat amb publicitat
Pressupost base de la licitació
Import total: 94.956,05 euros + 16% IVA
Garanties
La garantia provisional: 3% de l’import de licitació
La garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
Obtenció d’informació i documentació
Entitat: Ajuntament de les XXXXXXXX
Domicili: C. XXXXXXXX
Localitat i CP: XXXXXXXX
Telèfon: 97XXXXXXXX
Fax: 97XXXXXXXX
Data límit per a l’obtenció de documents i informació
Requisits específics del contractista:
Classificació: -
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques
Criteris de valoració
1. Millores en l’execució del subministrament fins a 15
2. Contractació de personal aturat fins a 10
3. Ampliació períodes de garantia fins a 10
4. Oferta econòmica fins a 5
Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP i al perfil del contractant Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla la clàusula 7 dels plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques
Lloc de presentació: el que s’indica a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives i de condicions tècniques
Admissió de variants: segons plec de clàusules
Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la corporació, a les 12 del migdia del següent dia hàbil a la finalització del termini de presentació de les proposicions. En as que s’hagi enviat una proposició per correu i el dia fixat per a l’obertura no s’hagi rebut, no es procedirà a aquesta fins que la citada proposició tingui entrada al Registre General, i sempre que no excedeixi dels deu dies.
Despeses dels anuncis
Són a càrrec del contractista fins al límit màxim de 400 euros.
XXXXXXXX, 4 de maig de 2010
L’alcalde, XXXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Potencial fotovoltaic@
Opinión
Francisco Valverde

9/5/2018 · Resumen del mercado eléctrico en abril: mucha agua ¡pero muy cara!

Mercado eléctrico
46.01 €/MWh
▲ 3,77 %
16/06/2019   10:59 h.

Análisis del Mercado
SL RANK
1-Revosolar solar shop 63 2-Saclima solar fotovoltaica 35 3-Promein abogados 29 4-Alternativas inteligentes, s.a. 20 5-Cero grados sur 16 6-Hybrid stein group 16 7-Stc sunbelt spa 16 8-Galivoltaica s.l. 15 9-Damia solar 13 10-Zytech solar (fabricante placas solares) 12
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Jun 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com