SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Encuestas
El cambio de hora debería ...

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €

Concurso Público de isntalación de venta a red en Lleida.

14-5-10
Juan Alcolado
680 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Lleida ha publicado Concurso Público para instalación fotovoltaica de venta a red en Colegio Público de Lleida.

AJUNTAMENT DE XXXXXXXXXXXXX
ANUNCI 5391
Sobre licitació d’un contracte pel subministrament d’una instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al col·legi públic de les XXXXXXXX
Entitat adjudicadora: Ajuntament de les XXXXXXXX
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’obra: S 4/2010
Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al col·legi públic d’acord amb el projecte redactat per Promociones Solares Sunergy SLU.
Divisió per lots i número: no escau.
Lloc d’execució: coberta edifici annex de serveis al Centre d’Ensenyança Infantil i Primària del CEIP XXXXXXXX
Termini d’execució: 3 mesos
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat amb publicitat
Pressupost base de la licitació
Import total: 94.956,05 euros + 16% IVA
Garanties
La garantia provisional: 3% de l’import de licitació
La garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
Obtenció d’informació i documentació
Entitat: Ajuntament de les XXXXXXXX
Domicili: C. XXXXXXXX
Localitat i CP: XXXXXXXX
Telèfon: 97XXXXXXXX
Fax: 97XXXXXXXX
Data límit per a l’obtenció de documents i informació
Requisits específics del contractista:
Classificació: -
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques
Criteris de valoració
1. Millores en l’execució del subministrament fins a 15
2. Contractació de personal aturat fins a 10
3. Ampliació períodes de garantia fins a 10
4. Oferta econòmica fins a 5
Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP i al perfil del contractant Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla la clàusula 7 dels plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques
Lloc de presentació: el que s’indica a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives i de condicions tècniques
Admissió de variants: segons plec de clàusules
Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la corporació, a les 12 del migdia del següent dia hàbil a la finalització del termini de presentació de les proposicions. En as que s’hagi enviat una proposició per correu i el dia fixat per a l’obertura no s’hagi rebut, no es procedirà a aquesta fins que la citada proposició tingui entrada al Registre General, i sempre que no excedeixi dels deu dies.
Despeses dels anuncis
Són a càrrec del contractista fins al límit màxim de 400 euros.
XXXXXXXX, 4 de maig de 2010
L’alcalde, XXXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 141 2-Saclima solar fotovoltaica 79 3-Lidersolar 52 4-Zytech solar (fabricante placas solares) 52 5-Krannich solar 37 6-Censolar 35 7-Rios renovables 24 8-Promein abogados 21 9-Ecogal energia 18 10-Galivoltaica s.l. 18
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Dic 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ElecSol
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com