SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso Público para instalación fotovoltaica de venta a red en Baleares.

29-4-10
Juan Alcolado
833 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de las Islas Baleares ha publicado Concurso para instalaciones fotovoltaicas de 50 Kw sobre Cubierta del Teatro Municipal, conectada a la red.

Ajuntament de XXXXXX
Num. 9239
El Plenari de l’Ajuntament de XXXXXXen sessió de data 3 de març de 2010, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment obert, per a l’adjudicació de l’obra anomenada: ‘Instal·lació fotovoltaica de 50 KWn sobre Coberta del Teatre Municipal’.
Conseqüentment s’anuncia la licitació, d’acord amb les condicions que es resumeixen a continuació:
1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Ajuntament de XXXXXX
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Nombre d’expedient: 2/2010.
2. OBJECTE:
a) Descripció: Instal·lació fotovoltaica de 50 KWn sobre Coberta del Teatre Municipal, connectada a la xarxa de BT de XXXXXX
b) Lloc d’execució: Casc urbà de XXXXXX
c) Termini d’execució: 3 mesos.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I TIPUS DE CONTRACTE:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert.
c) D’obres.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import (IVA apart): 302.940 euros
IVA: 48.470 euros.
Total: 351.410,40.-€
5. GARANTÍA PROVISIONAL: 9.088,20 euros.-
6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA.
CLASSIFICACIÓ:
Grup Subgrup Categoria Tipus d’Activitat
I 2 D Producció energia
I 6 B Baixa Tensió
I 7 A Telecomunicacions
C 3 B Estructura metàl·lica
7. OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ I EXAMEN DE L’EXPEDIENT
a) www.XXXXXX.net (Perfil del Contractant)
b) Oficines Municipals: C/XXXXXX
c) Localitat: XXXXXX
d) Telèfon i fax: 971 XXXXXX
e) e-mail: secretaria@XXXXXX.net.
f) El plec de clàusules administratives particulars i altres documents d’interès, podran ser consultats i descarregats a la pàgina Web abans indicada.
g) Es podrà examinar l’expedient a les oficines municipals del C/ XXXXXX núm. XXXXXX, de 8 a 14.30, de dilluns a divendres i també el dimarts de 16 a 19 hores.
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
a) Data límit:26 dies naturals a comptar des de el dia següent al de la data de publicació del present anunci al BOIB.
Si el darrer dia de presentació d’ofertes fos dissabte o festiu, es trasladarà la data límit al primer dia hàbil següent.
b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació a presentar: La ressenyada en el Plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General
1º. Entitat: Ajuntament de XXXXXX
2º. Domicili: C/XXXXXX
3º. Localitat: Petra.
9. OBERTURA D’OFERTES.
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXX
b) Domicili: C/XXXXXX.
c) Localitat: XXXXXX.
d) Data límit: Un mes a comptar des de aquell en què acabi el termini de presentació de proposicions (Article 144 de la Llei de Contractes del Sector Públic).
10. ALTRES INFORMACIONS:
a) Les proposicions s’hauran d’ajustar al model inserit en el plec de condicions.
b) Admissibilitat de variants o millores
XXXXXX16 d’abril de 2010.
La Tinent de Batle, XXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 207 2-Saclima solar fotovoltaica 86 3-Lidersolar 59 4-Krannich solar 51 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 50 6-Censolar 50 7-Rios renovables 39 8-Galivoltaica s.l. 36 9-Solosol energías naturales s.l. 29 10-Ecogal energia 24
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com