SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
El cambio de hora debería ...

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €

Concurso Público para instalación de instalación solar térmica en Barcelona.

25-3-10
Juan Alcolado
659 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Barcelona ha publicado Concurso para la instalación solar termica en un Colegio Público.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

ANUNCI
Anunci de l´Ajuntament de XXXXXXXXXXX, sobre la contractació de les obres
O-1/2010 FEESL.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de XXXXXXXXXXX.
b) Dependència que tramita l´expedient: Secció de contractació.
c) Número d´expedient: O-1/2010 FEESL.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l´objecte: reforma dels vestidors i instal·lació de captadors solares al CMF Pubilla Casas.
b) Divisió per lots i número: Lot Únic.
c) Lloc de lliurament: veure plec de condicions tècniques.
d) Termini d´execució: veure plecs de condicions.
3. Tramitació, procediment i forma d´adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Valoració per més d´un criteri (preu i altres).
4. Pressupost base de licitació
Valor estimat: 517.214,89.
5. Garanties
Provisional: No s´ha de constituir.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l´Hospitalet de Llobregat, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de XXXXXXXXXXX, 5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: XXXXXXXXXXX.
d) Telèfon: 93.XXXXXXXXXXX
e) Telefax: 93.XXXXXXXXXXX
f) Pàgina Web: http://www.XXXXXXXXXXX/contractacio/.
g) Data límit d´obtenció de documents i informació: fins a l´últim dia de presentació d´ofertes.
7. Requisits específics del contractista Empreses espanyoles: Certificat de classificació de contractistes: Grup C, subgrup 4, categoria e.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12  hores del dia següent del que es compleixin 13 dies naturals des del següent de l´ultima publicació en el Butlletí o Diaris oficials.
Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil o dissabte s´entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: l´exigida a la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXX, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. XXXXXXXXXXX.
3. Localitat i Codi Postal:XXXXXXXXXXX
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta (Valoració per més d´un criteri (preu i altres): tres mesos, des de l´obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de XXXXXXXXXXX
b) Domicili: Pl. XXXXXXXXXXX
c) Localitat i Codi Postal: XXXXXXXXXXX
d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de contractació un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes.
e) Hora: a partir de les 10:30 hores.
10. Altres informacions
Veure plecs de condicions.
11. Despeses anuncis
Seran a compte de l´adjudicatari.
XXXXXXXXXXX, 23 de març de 2010.
La Tinenta d´Alcalde d´Economia i Hisenda, P. D. (Decret 7884/2008 de 29 d´octubre), la Cap de Secció de Contractació, XXXXXXXXXXX
022010009203

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 158 2-Saclima solar fotovoltaica 80 3-Lidersolar 50 4-Krannich solar 47 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 37 6-Galivoltaica s.l. 30 7-Ecogal energia 29 8-Censolar 28 9-Solosol energías naturales s.l. 25 10-Rios renovables 20
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com