SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Solar Decathlon China 2018
Presupuestos
Solicitudes recientes...

Solicitar presupuestos

Ver solicitudes

Encuestas
Nuevo gobierno del PSOE, a las renovables

+ encuestas
Centro de Compras
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €

Concurso Público para instalación fotovoltaica de venta a red en Barcelona.

23-3-10
Juan Alcolado
748 Lectores
Acceso restringido
Un Ayuntamiento de Barcelona ha publicado Concurso para la instalación de sistema solar fotovoltaica en Casa Municipal.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ayuntamiento de XXXXXXXXXX
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament de data 27.01.2010 ratificat per acord posterior d'Ajuntament Ple en data 09.02.2010 -es van adoptar la següent resolució:
1r. Aprovar inicialment la documentació tècnica i executiva corresponent als projectes d'inversió local que - a finançar amb càrrec al Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL 2010)  tot seguit es relacionen:
- Xarxa sanejament arranjament i millora sector Palmeres.
- Millora accessibilitat del Centre Cultural Municipal.
- Adequació antic centre escolar per a Espai Cívic Jove.
- Millores ambientals i energètiques als vestidors zona esportiva.
- Instal·lació sistema solar fotovoltaic al Casal Municipal.
- Adequació Pl. Baixa amb servei bar al Local social de XXXXXXXXX.
- Instal·lació megafonia a Sala Plens i pantalla-xarxa telemàtica a Sala Juntes de l'edifici consistorial.
2n. Aprovar, conforme al previst a l'art. 50 de la Llei 30/1992, la tramitació d'urgència del procediment per a l'aprovació de la documentació tècnica i executiva dalt relacionada.
La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d'informació pública preceptiu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/ BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona/ Taulell d'Anuncis municipal - es reduirà a quinze dies.
3r. Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives reguladors dels procediments d'adjudicació a operar modalitat corresponent a la de procediment negociat sense publicitat , en atendre la circumstància que cap dels projectes d'inversió ultrapassa els límits pressupostaris fixats a tal efecte.
En atendre que transcorregut el termini d'informació pública preceptiu  verificat per anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm.42 de 18/2/2010 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.5572 de 22/2/2010  i taulell d'anuncis corporatiuno s'han presentat al·legacions i/ objeccions al respecte.
L'aprovació inicial acordada dels punts precedents esdevé definitiva. La qual cosa és fa de públic coneixement als efectes previstos a la normativa de règim local vigent.
Contra aquestes aprovacions definitives de caràcter definitiu en via administrativapodrà interposar se pels interessats recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona que correspongui, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació preceptiva del present anunci. Alternativament i de forma potestativa, es podrà ensems interposar recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament de Canyelles, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci. Això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi operatiu en dret.
 

XXXXXXXXX, 13 de març de 2010. 
L'Alcalde, XXXXXXXXX

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 45 2-Saclima solar fotovoltaica 28 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 18 4-Lidersolar 17 5-Krannich solar 15 6-Sol i vent 13 7-Alternativas inteligentes, s.a. 9 8-Rios renovables 8 9-Censolar 7 10-Ecogal energia 7
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Ago 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com