SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revosolar
Presupuestos
Encuestas
Las Autopistas Eléctricas benefician principalmente :

+ encuestas
Centro de Compras
Kit FV 3000wp. KITRED 3000
KITRED
Kit FV 3000wp.
3964,14 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €

Concurso público para selección de socio para instalación solar fotovoltaica en Valencia.

28-1-10
Juan Alcolado
855 Lectores
Acceso Restringido
Un Ayuntamiento de la provincia de Valencia ha publicado Concurso para selección de socio privado para constituir una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de implantación y gestión de sistemas de energía solar.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de XXXXXXXXXXX
Secretaria
Edicte de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX sobre inici de licitació per a la selecció d’un soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistema d’energia solar, mitjançant procediment de diàleg competitiu.
EDICTE
Per acord plenari de 29 de desembre de 2009 s’aprova l’inici de l’expedient de contractació per a la selecció del soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistemes d’energia solar, mitjançant tramitació ordinària i procediment de diàleg competitiu de conformitat amb els articles 163 a 167 LCSP; així com el document d’avalució prèvia, amb la justificació de la complexitat de l’objecte d’aquest contracte;
el programa funcional i el document descriptiu on s’identifica la naturalesa i dimensió de les necessitats a satisfer, els elements jurídics,
tècnics i econòmics mínims que han d’incloure necessàriament les ofertes per ser admeses al diàleg competitiu i els criteris d’adjudicació del contracte. A continuació, procedeix la seua publicació al DOUE, BOE i BOP de la provincia de València.
Les característiques de la licitació són les següents:
1. Entitat adjudicatària: Ajuntament de XXXXXXXXXXX.
a) Òrgan de contractació: Ple de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX.
b) Dependència en la qual es tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Expedient: 170/2009.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: la selecció del soci privat per tal de constituir una societat d’economia mixta per a la prestació del servei d’implantació i gestió de sistemes d’energia solar.
b) Admissibilitat de variants: no s’admetran.
3. Tramitació, procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: diàleg competitiu.
4. Capital social:
a) Participació de l’Ajuntament: 51%.
b) Participació del soci privat: 49%
5. Garantia provisional: no s’exigeix.
6. Garantia definitiva: 5% de l’import total de la solució acceptada per l’Administració i proposada per l’empresa que resulte adjudicatària.
7. Obtenció de documentació i informació:
a) Ajuntament de Silla: Servei de Contractació.
b) Domicili: Plaça XXXXXXXXXXX.
c) Localitat i codi postal: XXXXXXXXXXX.
d) Telèfon: 96XXXXXXXXXXX
e) Fax: 96XXXXXXXXXXX.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:10/03/2010.
8. Requisits establerts pels contractistes: conforme es disposa al document descriptiu.
9. Criteris de valoració de les ofertes: conforme es disposa al document descriptiu.
10. Presentació de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 10-3-2010.
b) Documentació a presentar: conforme al que es disposa al document descriptiu.
c) Lloc de presentació: en l’horari del registre general de l’Ajuntament de Silla. Quan les participacions s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per mitjà de fax o telegrama en el mateix dia. Sense la concurrència d’aquestos dos requisits no serà admesa la proposició si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini.
Transcorreguts, no obstant això, 10 dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
11. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
12. Perfil del contractant on figura la informació relativa a la convocatòria i on poden obtenir la documentació:
www.XXXXXXXXXXX.es.
13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 15 de gener de 2010.
XXXXXXXXXXX, 14 de gener de 2010.- L’Alcalde,XXXXXXXXXXX.
2010/1050

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
Opinión
Luis Miguel Chapinal González

18/2/2019 · ¿Realmente las ayudas a la compra del coche eléctrico son la solución a la transición ecológica en la automoción?

SL RANK
1-Revosolar solar shop 46 2-Saclima solar fotovoltaica 32 3-Censolar 20 4-Ecogal energia 17 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 15 6-Krannich solar 13 7-Rios renovables 13 8-Jmh engineering consulting, s.l. 12 9-Alternativas inteligentes, s.a. 11 10-Voher ingeniería ltda. 11
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Abr 2019Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com