SueloSolar: Balance Neto y Autoconsumo
Revolución Solar
Presupuestos
Solicitudes recientes...
Encuestas
No se habla del Balance Neto porque no interesa a:

+ encuestas
Centro de Compras
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0 BYD B-BOX 2.5-10.0
BYD
Batería LiFePO4 2.5 5.0 7.5 10.0
1300 €
Módulo policristalino 265wp REC REC265PE
REC
Módulo policristalino 265wp
135 €
Purificador de agua Bio-Sun BS90
Bio-Sun
Purificador de agua
4737 €
Batería LiFePO4 13.8 KWh BYD B-BOX 13.8
BYD
Batería LiFePO4 13.8 KWh
5300 €

Concurso público para instalación fotovoltaica de venta a red en dos cubiertas municipales, así como suministro por medio de renting en Valencia.

29-1-10
Juan Alcolado
680 Lectores
Acceso Restringido
Un Ayuntamoiento de la provincia de Valencia ha publicado concurso público para suministro por medio de renting de dos instalaciones fotovoltaicas en dos edificios de titularidad pública, así como sus obras de instalación.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA CLIENTES DE SUELO SOLAR. + info aquí.

Ajuntament de la XXXXXXXXX
Edicte de l’Ajuntament de la XXXXXXXXX sobre contractació administrativa de dos instal·acions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica, així com les seues obres d’instal·lació.
EDICTE
Edicte de l’Ajuntament de la XXXXXXXXX sobre contractació administrativa per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, de subministrament per mitjà de rentig de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica a la XXXXXXXXX així com les seues obres d’instal·lació.
Primer.- De conformitat amb l’acord plenari de data 5 de gener del 2010, per mitjà del present va anunciar s’efectua convocatòria del procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de subministrament per mitjà de renting de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat publica a la XXXXXXXXX així com les seues obres d’instal·lació, conforme a les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de la XXXXXXXXX.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servicis Jurídics-Unitat Jurídica.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Servicis Jurídics-Unitat Jurídica.
2) Domicili: carrer XXXXXXXXX.
3) Localitat i codi postal: la XXXXXXXXX.
4) Telèfon: 96XXXXXXXXX.
5) Telefax: 96XXXXXXXXX.
6) Correu electrònic: XXXXXXXXX@gva.es.
7) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.XXXXXXXXX.es.
8) Fecha límit d’obtenció de documentació i informació: durant el termini de presentació d’ofertes.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament per mitjà de renting, de dos instal·lacions fotovoltaiques en dos edificis de titularitat pública a la XXXXXXXXX, així com les seues obres d’instal·lació.
e) Termini d’execució/entrega: la duració del contracte de renting serà de 15 anys, comptadors des de la data de firma de l’acta de recepció formal de la instal·lació per part de l’Ajuntament. Les instal·lacions fotovoltaiques seran instal·lades i preparades per a evacuar l’energia a la xarxa elèctrica en el termini màxim de 4 mesos de la firma del contracte administratiu de renting.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 936.936 euros. IVA%): 16. Import total. 1.086.845 euros.
5. Garanties exigides. Provisional (%): 3. Definitiva (%): 5.
6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusula 9 del plec de condicions administratives i jurídiques.
c)Altres requisits específics: clàusula 9 del plec de condicions administratives i jurídiques.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 3-3-2010.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament XXXXXXXXX.
2) Domicili: carrer XXXXXXXXX.
3) Localitat i codi postal: la XXXXXXXXX.
8. Obertura d’ofertes:
a) Direcció: carrer XXXXXXXXX (Sala de Plens).
b) Localitat i codi postal: XXXXXXXXX.
c) Data i hora: 04/03/2010, a les 11 hores.
9. Gastos de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.
10. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 15-1-2010.
XXXXXXXXX, 15 de gener del 2010.—L’alcalde, XXXXXXXXX.
2010/1123

Presupuestos SueloSolar
Mercado fotovoltaic@
SL RANK
1-Revosolar solar shop 82 2-Saclima solar fotovoltaica 41 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 27 4-Lidersolar 24 5-Censolar 24 6-Krannich solar 19 7-Galivoltaica s.l. 16 8-Rios renovables 14 9-Solosol energías naturales s.l. 14 10-Ecogal energia 13
Calendario de Eventos
Año anterior Mes anterior Oct 2018Mes Siguiente Año Siguiente
LMXJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
Legislación

Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.

Contactar | Política de Privacidad y Aviso Legal

Redacción y Dpto. Jurídico: C/ Alberto Aguilera, 17. 1º. 28015- Madrid. info@suelosolar.com